SPAIN  EUROPE  CENTENARY  INAUGURATION  ASTURIAN  GIJON  regional

  entrada
España 3 Suiza 2
Fecha: 28-12-1941
Alineación:Martorell (Acuña), Oceja, Teruel, Germán, Machín, Raich,Campos, Epi, Gorostiza, Herrerita y Mundo
Goles: Campos y 2 Mundo. 
Debutantes: Martorell, Teruel, Acuña, Raich, Germán y Mundo.
1942 03 15 espana francia España 4 Francia 0
Fecha: 15-3-1942
Alineación: Martorell, Teruel, Oceja (Arqueta), Gabilondo, Germán, Mateo, Epi, Jesús Alonso, Mundo, Campos y Bravo.
Goles: 2 Campos, Mundo y Epi.
Debutantes: Arqueta, Mateo, Jesús Alonso y Bravo.
entrada Italia 4 España 0
Fecha: 19-4-1942
Alineación: Martorell, Teruel, Juan Ramón, Gabilondo, Germán Gómez, Mateo, Epi, Jesús Alonso, M. Martín, F. Campos y Emilín García.
 1946 06 12 espana eire España 0 Eire 1
Fecha: 23-6-1946
Alineación: Eizaguirre, Jugo, Aparicio, Gonzalvo III, Ipiña, Huete, Iriondo, Panizo, Martín (Zarra), César y Gaínza.
Debutantes: Jugo, Gonzalvo III, Huete, Iriondo y Panizo.
entrada
Portugal 4 España 1
Fecha: 26-1-1947
Alineación:Bañón (Lezama), Querejeta, Curta, Gonzalvo III, Bertol, Nando, Iriondo, Panizo, Zarra, César y Gaínza.
Gol: Iriondo.
Debutantes: Querejeta, Bañón, Curta, Bertol, Nando y Lezama.
entrada España 2 Portugal 1
Fecha: 21-3-1948
Alineación: Eizaguirre, Aparicio, Clemente, Gabriel Alonso, Alconero, Nando González, Vidal, César, Epi, Gainza e Igoa.
Goles: César y Gaínza.
Debutantes: Alonso, Clemente, Alconero, Vidal e Igoa.
entrada España 1 Bélgica 1
Fecha: 2-1-1949
Alineación: Eizaguirre, Aparicio, Clemente, Gabriel Alonso, Lozano, Alconero, Silva, César, Epi, Gainza, Igoa (Pahiño).
Gol: Silva.
Debutantes: Silva y Lozano.
1949 03 20 portugal espanap Portugal 1 España 1
Fecha: 20-3-1949
Alineación: Eizaguirre, Riera, Lozano, Aparicio, Silva, Rosendo, Puchades, Gonzalvo III, Zarra, Gaínza y Epi. 
Gol: Zarra.
Debutantes: Puchades, Riera y Rosendo.
entrada
España 1 Italia 3
Fecha: 27-3-1949
Alineación: Eizaguirre, Riera, Aparicio, Lozano, Gonzalvo III, Puchades, Epi, Silva, Zarra, Rosendo Hernández (César) y Gaínza.
Gol: Gaínza.
entrada
Francia 1 España 5
Fecha: 19-6-1949
Alineación: Eizaguirre, Antúnez, Lozano, Gonzalvo II, Panizo, Puchades, Asensi, Venancio, Basora, Gaínza y Zarra.
Goles: 4 Basora y Gaínza.
entrada
España 2 Portugal 2
Fecha: 2-4-1950
Alineación: Eizaguirre, Asensi, Riera, Gonzalvo II, Gonzalvo III, Puchades, Basora, Molowny, Zarra, Panizo y Gaínza.
Goles: 2 Zarra, Basora, Molowny y Panizo.
Debutante: Molowny.
entrada
Portugal 2 España 2
Fecha: 9-4-1950
Alineación: Eizaguirre, Asensi, Parra, Gonzalvo II, Ontoria, Puchades, Basora, Molowny, Zarra, Panizo y Gaínza.
Goles: Zarra y Gaínza.
Debutantes: Ontoria y Parra.
entrada
España 2 Chile 0
Fecha: 29-6-1950
Alineación: Ramallets, Gabriel Alonso, Gonzalvo II, Gonzalvo III, Parra, Panizo, Basora, Puchades, Igoa, Gaínza y Zarra.
Goles: Basora y Zarra.
Debutantes: Ramallets.
entrada
España 1 Inglaterra 0
Fecha: 2-7-1950
Alineación: Ramallets, Gabriel Alonso, Gonzalvo II, Gonzalvo III, Parra, Panizo, Basora, Puchades, Igoa, Gaínza y Zarra.
Gol: Zarra.
entrada
Brasil 6 España 1
Fecha: 13-7-1950
Alineación: Ramallets, Gabriel Alonso, Gonzalvo II, Gonzalvo III, Parra, Panizo, Basora, Puchades, Igoa, Gaínza y Zarra.
Gol: Igoa.